Tổng quan giới thiệu sách "Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh: giá trị lý luận và thực tiễn"

12/09/2022 05:17 PM


Tổng quan giới thiệu sách "Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh: giá trị lý luận và thực tiễn"

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970