Giới thiệu sách "Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng hiện nay"

16/08/2021 08:54 PM


Thực hiện Kế hoạch số 471-KH/HVCTKVI, chiều 16/8/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp Khoa Xã hội học và Phát triển đã tổ chức buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến với tựa đề “Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng hiện nay” do TS. Phạm Thị Huệ chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2020. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách. Tham dự buổi giới thiệu sách còn có: Các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Thông tin khoa học cùng lãnh đạo, giảng viên các khoa chuyên môn.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “ KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ NHẰM PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG HIỆN NAY”

 

Thực hiện Kế hoạch số 471-KH/HVCTKVI, chiều 16/8/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp Khoa Xã hội học và Phát triển đã tổ chức buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến với tựa đề “Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng hiện nay” do TS. Phạm Thị Huệ chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2020. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách. Tham dự buổi giới thiệu sách còn có: Các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Thông tin khoa học cùng lãnh đạo, giảng viên các khoa chuyên môn. 

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì  buổi giới thiệu sách

 

PGS.TS. Trần Thị Minh Ngọc, Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách

 

Đại diện đơn vị giới thiệu sách, PGS.TS. Trần Thị Minh Ngọc, Trưởng khoa  Xã hội học và Phát triển đã giới thiệu tổng quan nội dung cuốn sách. Theo PGS.TS. Trần Thị Minh Ngọc cuốn sách đã đưa ra khung nghiên cứu kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam một cách khoa học dựa trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích.

 Cuốn sách được kết cấu 03 chương:

 Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ .

 Chương 2: Thực trạng xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam thời gian qua.

 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích.

 

TS. Lê Thúy Hằng, Phó Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển giới thiệu nội dung cuốn sách

 

Tại buổi giới thiệu sách, các giảng viên tham dự cũng đưa ra nhiều ý kiến thảo luận xung quanh những vấn đề đặt ra như: Thực trạng xung đột lợi ích; kiểm soát xung đột lợi ích và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng khoa cần tăng cường chia sẻ theo hướng tư duy phản biện về những nội dung cuốn sách đề cập đến, từ đó thấy được góc nhìn đa chiều về chủ đề được nêu ra trong cuốn sách...vv.

 

Các đồng chí tham gia phát biểu ý kiến tại buổi giới thiệu sách

 

PGS.TS. Trương Quốc Chính phát biểu góp ý tại buổi giới thiệu sách

 

Song song với nội dung thảo luận, đại diện khoa chuyên môn cũng cho biết: Cuốn sách có giá trị cung cấp hệ thống cơ sở lý luận và các bài học kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ trước yêu cầu thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị công, đặc biệt là trước đòi hỏi kiểm soát tham nhũng ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng thì nội dung của cuốn sách rất hữu ích đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và tư vấn chính sách của đội ngũ giảng viên tại Học viện.

Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đề nghị các khoa chuyên môn cần triển khai, gắn kết hoạt động giới thiệu sách với mục tiêu môn học; xây dựng đề cương bài giảng và nghiên cứu khoa học; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nêu rõ, cuốn sách “Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng hiện nay” là tài liệu liên quan đến nhiều khoa chuyên môn, cần nghiên cứu phục vụ cho công tác giảng dạy. Đồng thời, cần vận dụng nội dung cuốn sách từ đó đưa ra giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Để hoạt động giới thiệu sách đạt hiệu quả, Đồng chí đề nghị cán bộ giảng viên tham dự buổi giới thiệu sách cần tích cực trao đổi, thảo luận với nhóm đã đọc sách của khoa chuyên môn để làm rõ nội dung trong cuốn sách. Thêm vào đó, Đồng chí đề nghị khoa chuyên môn giới thiệu sách cần lựa chọn cuốn sách, trình Ban Giám đốc thông qua để lựa chọn nội dung sách phù hợp nhằm phục vụ hoạt động chuyên môn, đảm bảo nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:29
  • Hôm nay: 1033
  • Tháng hiện tại: 56715
  • Tổng lượt truy cập: 61261
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970