Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam"

Tổng quan nội dung cuốn sách "Phòng chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng"

Tổng quan giới thiệu luận án Tiến sĩ của tác giả Lê Quang Minh về "Nâng cao hiệu quả quản trị nhà ở xã hội ở Việt Nam thông qua phương pháp tư duy hệ thống - Hướng đến phát triển nhà ở xã hội bền ...

Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách “Quản lý xung đột xã hội vùng tộc người thiểu số ở Việt Nam hiện nay"

Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa"

Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "Thành tựu nhân quyền Việt Nam 70 năm qua"

Tổng quan giới thiệu nội dung cuốn sách "Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông"

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 627
  • Tháng hiện tại: 41272
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970