Tổng quan nội dung sách "Vĩ đại do lựa chọn"

Tổng quan nội dung cuốn sách "Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh"

Tổng quan nội dung cuốn sách "Mối quan hệ giữa xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức với xây dựng đảng về đạo đức” do Tác giả PGS,TS Lê Kim Việt chủ biên, NXB, CTQG sự thật, xuất bản năm ...

Tổng quan nội dung cuốn sách "Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thị Huệ chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, ...

Thực hiện Kế hoạch số 471-KH/HVCTKVI, chiều 16/8/2021, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp Khoa Xã hội học và Phát triển đã tổ chức buổi giới thiệu sách thông qua hình thức trực tuyến với tựa đề ...

  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 810
  • Tháng hiện tại: 65929
  • Tổng lượt truy cập: 70596
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970