Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ với chủ đề “Phát triển kinh tế biển vùng duyên hải Bắc Bộ trong bối cảnh mới”

26/01/2024 05:18 PM


Sáng 26/01, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ với chủ đề “Phát triển kinh tế biển vùng duyên hải Bắc Bộ trong bối cảnh mới”. Đề tài do TS Trần Thanh Tùng, giảng viên chính khoa Kinh tế Chính trị làm Chủ nhiệm.

 

TS Phạm Tú Tài, Phó Trưởng khoa Kinh tế Chính trị chủ trì Hội thảo

 

Dự Hội thảo có TS Phạm Tú Tài, Phó Trưởng khoa Kinh tế Chính trị, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khoa học, Ban Quản lý đào tạo, Văn phòng; cán bộ viên chức khoa Kinh tế Chính trị và các nhà khoa học tại Học viện.

 

TS Trần Thanh Tùng, giảng viên chính khoa Kinh tế Chính trị, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và tổng quan đề tài, TS Trần Thanh Tùng nhấn mạnh: Kinh tế biển đã và đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Với lợi thế về biển, vùng duyên hải Bắc Bộ có nhiều cơ hội để phát huy tiềm năng về kinh tế biển. Trong điều kiện và bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, việc tận dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ mới là cơ hội để phát huy hết tiềm năng, lợi thế về tài nguyên biển của vùng, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện thành công chiến lược kinh tế biển quốc gia là yêu cầu cấp thiết. Do đó, cần có sự nghiên cứu thấu đáo nhằm đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế biển của toàn vùng trong bối cảnh mới.

 

TS Ninh Thị Minh Tâm, Trưởng ban Quản lý đào tạo phát biểu

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận, tập trung làm rõ khái niệm, phân tích nội hàm về phát triển kinh tế biển, qua đó rút ra một số nhận định để có cách tiếp cận cho việc thực hiện phát triển kinh tế biển của Việt Nam trong bối cảnh mới.

 

TS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu

 

Hội thảo đã nhận được hơn 22 bài viết của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Các bài viết với nhiều nội dung phong phú, đề cập đến nội hàm, vai trò, tiêu chí đánh giá sự phát triển, tiềm năng phát triển kinh tế biển của vùng duyên hải Bắc Bộ. Ngoài ra, các bài viết còn đưa ra kinh nghiệm quốc tế, dự báo xu hướng, một số giải pháp huy động nguồn lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển kinh tế biển của vùng duyên hải Bắc Bộ trong bối cảnh mới.

 

TS Trương Bảo Thanh, Phó Trưởng khoa Kinh tế Chính trị phát biểu

 

Phát biểu tại Hội thảo, TS Phạm Tú Tài cảm ơn các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung nghiên cứu của đề tài. Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội thảo để hoàn thiện, chỉnh sửa nhằm đạt mục tiêu đề tài.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970