Hội thảo khoa học “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong giai đoạn hiện nay”

02/10/2023 04:28 PM


Chiều 29/9/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong giai đoạn hiện nay”. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc; TS Vũ Trường Giang, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo đồng chủ trì Hội thảo.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

 

Dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Ban Giám đốc; toàn thể giảng viên và cán bộ viên chức Ban Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.

 

TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo đề dẫn

 

Trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện cho biết: Tôn giáo là một lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng cho những mục đích chính trị khó lường. Cùng với đó, tình hình xã hội nói chung và tình hình tôn giáo nói riêng ở nước ta tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Vì vậy, Hội thảo khoa học “Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong giai đoạn hiện nay” được Học viện tổ chức nhằm quán triệt quan điểm, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam về tôn giáo. Đồng thời, Hội thảo được tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hệ thống hoá, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo của Học viện Chính trị khu vực I. Mặt khác, Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo quản lý trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý hoạt động tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn chính sách.

 

TS Vũ Trường Giang, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo trình bày tham luận tại Hội thảo

 

TS Trần Thị Thúy Chinh, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày các tham luận và tập trung trao đổi, thảo luận, đưa ra những luận cứ nhằm bảo vệ quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về chính sách, pháp luật tôn giáo. Đồng thời cũng cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong chính sách pháp luật quản lý hoạt động tôn giáo để kịp thời bổ sung, phát triển.

 

TS Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế chính trị trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Cùng với đó, các nhà khoa học đã làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và quản lý hoạt động của tôn giáo và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong quản lý đất đai, từ thiện xã hội, đối ngoại tôn giáo, xuất bản kinh sách, từ đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo.

 

ThS Lục Việt Dũng, Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh các cơ sở pháp lý về quản lý hoạt động tôn giáo và vai trò quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, Đồng chí mong muốn các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện kỷ yếu Hội thảo, đồng thời đề nghị Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế sẽ có những đổi mới trong phương thức tổ chức Hội thảo tạo không gian mở rộng để các nhà khoa học có nhiêu cơ hội trao đổi và thảo luận hơn nữa.

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970