Hội thảo khoa học: “Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển nhằm phát huy chức năng xã hội của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

09/09/2023 08:26 AM


Chiều 08/9/2023, tại Học viện Chính trị khu vực I đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển nhằm phát huy chức năng xã hội của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học đồng chủ trì Hội thảo.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

 

Dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Ban Giám đốc; toàn thể giảng viên và cán bộ viên chức ban Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.

 

TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo

 

Trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo, TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện cho biết: Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chức năng xã hội của nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo Nhà nước ta cũng đặc biệt coi trọng việc thực hiện chức năng xã hội. Theo tinh thần đó, có thể nói nhà nước kiến tạo phát triển có rất nhiều điểm thống nhất với việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước nói chung và nhà nước Xã hội chủ nghĩa nói riêng. Vấn đề nhà nước kiến tạo phát triển, chính phủ kiến tạo, liêm chính đã được đề cập nghiên cứu và triển khai thực hiện nhiều ở các nước phát triển. Tuy nhiên ở Việt Nam, vấn đề này, cả về lý thuyết và thực tiễn mới được bàn đến gần đây. Trước yêu cầu thực tiễn trên, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo: “Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển nhằm phát huy chức năng xã hội của nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm làm rõ thêm cả lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay, cung cấp tư liệu phục vụ quá trình giảng dạy một số môn học của hệ cao cấp lý luận chính trị; đề xuất kiến nghị một số biện pháp tiếp tục xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển để thực hiện thực chất, hiệu quả nhất chức năng xã hội, thể hiện tính chất ưu việt của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

PGS,TS Cung Thị Ngọc, Giảng viên cao cấp Khoa Triết học trình bày tham luận tại Hội thảo

 

TS Trương Văn Huyền, Phó Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày các tham luận và trao đổi làm rõ vấn đề lý luận, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguy cơ quan liêu hóa của nhà nước vô sản, mối liên hệ của căn bệnh quan liêu với tình trạng tham nhũng tiêu cực của công chức và bộ máy nhà nước; vấn đề “liêm”, “chính” với rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước; Những vấn đề đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước Việt Nam về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển. Đồng thời, các nhà khoa học đã phân tích, đánh giá thực trạng Đảng lãnh đạo xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển; biểu hiện của nhà nước kiến tạo phát triển trong hoạch định, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách khoa học công nghệ; đảm bảo phát triển an sinh xã hội bền vững; sự biến đổi chức năng xã hội của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển. Qua đó, đề xuất biện pháp tiếp tục xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển trong việc hoạch định, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách thuộc một số lĩnh vực.

 

PGS,TS Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

 

TS Trần Thị Thanh Mai, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại Hội thảo

 

TS Phạm Minh Hoàng, Giảng viên khoa Triết học trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban tổ chức Hội thảo. Với nội dung phong phú, cách tiếp cận, hình thức và lập luận mới, các tham luận đã phân tích sâu sắc các vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo. Điều này đã cho thấy sự tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên Học viện đối với công tác nghiên cứu khoa học của Học viện. Đồng chí mong muốn Ban Chủ trì Hội thảo sẽ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện kỷ yếu Hội thảo, đồng thời cung cấp tư liệu phục vụ quá trình giảng dạy và nghiên cứu tại Học viện.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970