Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về đạo đức tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay"

20/09/2021 09:01 PM


 

HỘI THẢO “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TẠI ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

 

Nhằm tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều 20/9/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học thông qua hình thức trực tuyến“Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về đạo đức tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay”, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tham dự và chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động tham dự.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo

 

Tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh, trước những yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một yêu cầu khách quan, cấp thiết. Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Hội thảo là dịp sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ, do vậy Đồng chí đề nghị, các đại biểu tham luận tại Hội thảo cần tập trung làm rõ nội dung nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần, quan điểm Nghị quyết Trung ương 4 “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, “Kiên quyết, kiên trì, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, phát huy sự chủ động, sáng tạo và đề cao sức mạnh tổng hợp”; “Giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, chủ động phòng ngừa...”. Từ đó có những đề xuất, giải pháp khắc phục, phòng ngừa để tránh rơi vào tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức.

 

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Trên tinh thần những ý kiến gợi mở của đồng chí Chủ trì Hội thảo, những phát biểu tham luận đã nêu bật lên vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Những tham luận đã đề xuất những giải nhằm nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về đạo đức tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay như: Coi trọng “phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu” trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý; coi trọng sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của từng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ theo những giá trị và chuẩn mực mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xác định; tăng cường kiểm tra, giám sát; cụ thể hóa những giá trị, chuẩn mực trong đạo đức của cán bộ đảng viên; tuyên truyền, giáo dục để cán bộ đảng viên tự hào về lịch sử trường Đảng, từ đó có trách nhiệm thực hiện và xây dựng tổ chức vững mạnh; coi trọng vai trò nêu gương; vận dụng kinh nghiệm của Đảng trong tiến hành cuộc vận động chỉnh huấn Mùa xuân năm 1961 vào công tác xây dựng đảng về đạo đức tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ là việc làm thiết thực, góp phần vào xây dựng đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay...vv

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định, nội dung nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay là chủ đề luôn được Đảng quan tâm, đồng thời là nhiệm vụ xuyên suốt của các cấp ủy đảng. Đồng chí nhận định, Đảng bộ Học viện Chính trị trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới, đồng thời Đồng chí tin tưởng rằng, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ luôn đoàn kết, trách nhiệm, thái độ đúng đắn, tiếp tục có những giải pháp, để xuất góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:24
  • Hôm nay: 903
  • Tháng hiện tại: 80184
  • Tổng lượt truy cập: 167050
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970