Hội nghị thảo luận Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

15/04/2021 03:20 PM


Sáng 15/4/2021, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư và chi ủy các chi bộ.

 

HỘI NGHỊ THẢO LUẬN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

 

Sáng 15/4/2021, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư và chi ủy các chi bộ.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I

chủ trì và phát biểu tại Hội nghị

 

Chủ trì Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III. Trên tinh thần quán triệt các Nghị quyết, Hội nghị sẽ sớm ban hành và triển khai Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong điều kiện thực tế tại Học viện.

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy,

Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đều thống nhất với mục đích, yêu cầu và nội dung của chương trình hành động. Bên cạnh các góp ý về thể thức, bố cục, các ý kiến còn chỉ ra một số điểm cần cụ thể hơn trong nội dung chương trình hành động như: Cần cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; Sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên về mặt thời gian; Với các chi bộ, cần tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của từng chi bộ với lộ trình và nhiệm vụ phù hợp.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà Hội nghị thống nhất thông qua. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I được ban hành và triển khai nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của các đảng viên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kiên định lý tưởng, rèn luyện tính đảng, đoàn kết sâu rộng, tự phê bình và phê bình, không ngừng sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ.

 

Một số hình ảnh tại buổi thảo luận:

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Hồng, Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Lê Sỹ Thọ, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970