• SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

  • BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

  • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN (1)

   • BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
  • CÁC ĐƠN VỊ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU (14)

   • TRIẾT HỌC
   • KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
   • KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
   • KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
   • KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
   • KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG
   • KHOA VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
   • KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
   • KHOA CHÍNH TRỊ HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ
   • KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN
   • KHOA DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
   • KHOA LÃNH ĐẠO HỌC VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG
   • TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN
   • TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
  • CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG (6)

   • BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
   • BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
   • BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
   • BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
   • BAN THANH TRA
   • VĂN PHÒNG
 • Đang truy cập:1
 • Hôm nay: 0
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970