Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi Học viện Chính trị khu vực I

Quyết định số 6587-QĐ/HVCTQG ngày 01-11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực I .

  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 166
  • Tháng hiện tại: 4085
  • Tổng lượt truy cập: 921
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970