Thông báo số 826-TB/HVCTKV I ngày 02/12/2019 về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế năm 2019.

Thông báo số 522-TB/HVCTKV I ngày 14/8/2019 về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019.

Thông báo số 194-TB/HVCTKV I ngày 20/3/2019 về Kế hoạch đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2019.

Quyết định số 2049-QĐ/HVCTKV I ngày 26/12/2018 Công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018.

Quyết định số 2049-QĐ/HVCTKV I Công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018.

Quyết định số 2048-QĐ/HVCTKV I phê duyệt điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2018.

Thông báo số 1214/TB-HVCTKV I ngày 30/11/2018 về việc công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018.

Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 Chuyên ngành Quản lý kinh tế: Môn Tiếng Anh.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970