Công văn số 1338-CV-HVCTKV1 mở các lớp bồi dưỡng theo chức danh năm 2022

Thông báo số 318-TB/HVCTKV I ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về Kế hoạch đào tạo CCLLCT và bồi dưỡng cán bộ năm 2021.

Kế hoạch số 550-KH/HVCTQG ngày 18/12/2020 về việc hướng dẫn ôn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo số 1036-TB/HVCTQG ngày 10/12/2020 về thời gian, địa điểm ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020.

Thông báo số 734-TB/HVCTKV I ngày 21/10/2020 về việc tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 năm 2020

Thông báo số 733-TB/HVCTKV I ngày 21/10/2020 về việc tuyển sinh đào tạo thạc sỹ năm 2020

Thông báo số 41-TB/HVCTKV I ngày 17/01/2020 về việc nhận đơn phúc khảo điểm thi trình độ thạc sĩ năm 2019.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970