Kế hoạch số 1436-KH/HVCTKV I tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Quyết định số 1867-QĐ/HVCTKV I ngày 15/9/2020 về việc đi nghiên cứu học tập tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa lớp Cao cấp lý luận chính trị B10-20, khóa học 2020 - 2021.

Công văn số 145-CV/HVCTKV I ngày 28/02/2019 về việc thực hiện chế độ cho giảng viên, báo cáo viên mời giảng các chuyên đề khối kiến thức thứ tư đào tạo.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970