Lịch giảng dạy môn Quản trị học lớp chuyển đổi Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2015 từ ngày 22/5/2015 - 24/5/2015...

Lịch giảng dạy môn Marketing căn bản lớp chuyển đổi cao học Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2015 từ ngày 05/6/2015 - 07/6/2015...

Lịch giảng dạy môn Kinh tế quốc tế lớp chuyển đổi cao học Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2015 từ ngày 11/6/2015 - 13/6/2015

Lịch giảng dạy môn Quản lý nhà nước về kinh tế lớp chuyển đổi cao học đợt 1 năm 2015

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp chuyển đổi cao học Lịch sử Đảng

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp chuyển đổi cao học Quản lý kinh tế tuyển sinh đợt 1 năm 2015...

Thông báo kinh phí ôn thi đầu vào tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 ...

Thông báo về kinh phí học chuyển đổi kiến thức dự thi tuyền sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970