Lịch giảng dạy lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế năm 2020 môn Kinh tế lượng từ 04/12-06/12/2020.

Lịch giảng dạy lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế năm 2020 môn Khoa học quản lý từ 21/11-22/11/2020.

Lịch giảng dạy lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế năm 2020 môn Quản lý nhà nước về kinh tế từ 27/11-29/11/2020.

Thông báo số 824-TB/HVCTKV I ngày 24/11/2020 về mức thu học phí bổ sung kiến thức dành cho thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ năm 2020.

Thông báo số 817-TB/HVCTKV I ngày 20/11/2020 về kế hoạch giảng dạy và học tập lớp bổ sung kiến thức dự thi chuyên ngành Quản lý kinh tế năm 2020.

Lịch giảng dạy lớp ôn thi dự thi cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế từ 30/11-01/12/2019.

Lịch giảng dạy lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế môn Kinh tế lượng từ 22/11-24/11/2019.

Lịch giảng dạy lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế môn Chính sách kinh tế từ 15/11-17/11/2019.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970