Thông báo số 763-TB/HVCTKV I ngày 02/11/2020 về việc thực hiện quy định đeo thẻ khi ra, vào Học viện.

Thông báo số 733-TB/HVCTKV I ngày 21/10/2020 về việc tuyển sinh đào tạo thạc sỹ năm 2020

Kế hoạch số 635-KH/HVCTKV I ngày 21/9/2020 về việc tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020.

Kế hoạch số 631-KH/HVCTKV I ngày 21/9/2020 về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020.

Thông báo số 482-TB/HVCTKV I ngày 27/7/2020 về việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thông báo số 450-TB/HVCTKV I ngày 24/7/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp sau đại học tháng 8/2020.

Kế hoạch số 435-KH/HVCTKV I ngày 26/6/2020 về tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

Thông báo số 425-TB/HVCTKV I ngày 19/6/2020 về kế hoạch học bổ sung, học lại học phần các lớp Cao học tháng 6/2020.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 29
  • Tháng hiện tại: 90753
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970