Thông báo số 238-TB/HVCTQG ngày 16/4/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện một số hoạt động đào tạo của Học viện trong hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh ...

Thông báo số 235-TB/HVCTQG ngày 14/4/2020 về nội dung họp Ban Giám đốc và Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Thông báo số 221-TB/HVCTQG ngày 27/3/2020 về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo số 202/HVCTKVI ngày 25/3/2020 về kết luận cuộc họp của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tại cuộc họp trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

Thông báo số 201-TB/HVCTQG ngày 13/3/2020 nội dung họp Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo số 195-TB/HVCTQG ngày 09/3/2020 về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo số 193-TB/HVCTQG ngày 07/3/2020 về việc thay đổi Kế hoạch giảng dạy - học tập của các hệ lớp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 116-KH/HVCTKV I ngày 18/02/2020 về kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Cao học Quản lý kinh tế K8, khóa học 2019-2021.

  • Đang truy cập:113
  • Hôm nay: 902
  • Tháng hiện tại: 56584
  • Tổng lượt truy cập: 61130
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970