Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Thực hiện kế hoạch đào tạo

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp cao học năm học 2013-2014, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch ôn và thi ngoại ngữ...

Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về việc quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc ...

Ngày 02 tháng 01 năm 2014, tại cuộc họp với khoa Quản lý kinh tế, khoa Lịch sử Đảng, khoa Triết học, khoa Kinh tế chính trị, Ban Quản lý đào tạo, phòng Thanh tra và một số đơn vị liên quan,

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Thực hiện kế hoạch đào tạo

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970