Thông báo số 850-TB/HVCTKV I ngày 16/02/2022 về việc thực hiện đánh giá luận văn thạc sĩ khóa học 2019 - 2021 theo hình thức trực tiếp

Thông báo số 848-TB/HVCTKV1 về việc bố trí giảng đường, yêu cầu phòng chống Covid-19 trong hoạt động học tập, sinh hoạt và thể dục thể thao trong khuôn viên Học viện.

Thông báo số 847-TB/HVCTKV1 về việc ký cam kết: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số 824-TB/HVCTKVI Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ khóa học 2019-2021 theo hình thức trực tuyến

Thông báo số 788-TB/HVCTKV1 ngày 14/12/2021 về kế hoạch nộp luận văn thạc sĩ lớp Cao học QLKT-K08, khóa học 2019 - 2021

Thông báo số 747-TB/HVCTKV1 ngày 03/12/2021 về việc thu học phí đối với học viên lớp cao học K09 QLKT, khóa học 2020-2022

Thông báo số 712-TB/HVCTKV1 ngày 22/11/2021 về kinh phí tổ chức ôn và đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ

Kế hoạch số 701-KH/HVCTKV I ngày 12/11/2021 ôn và đánh giá khung năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970