Hướng dẫn số 609-HD/HVCTKV1 thực hiện trách nhiệm quản lý của giảng viên trong giờ học

Quyết định số 2660-QĐ/HVCTKV1 công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, khóa học 2020-2022

Thông báo số 900-TB/HVCTKV1 kế hoạch học bổ sung lớp K09-QLKT

Quyết định số 2474-QĐ/HVCTKV1 về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ QLKT K08, khóa học 2019 - 2021

Thông báo số 894-TB-HVCTKV1 kế hoạch đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ lớp Cao học K09, chuyên ngành quản lý kinh tế, khóa học 2020-2022

Thông báo số 850-TB/HVCTKV I ngày 16/02/2022 về việc thực hiện đánh giá luận văn thạc sĩ khóa học 2019 - 2021 theo hình thức trực tiếp

Thông báo số 848-TB/HVCTKV1 về việc bố trí giảng đường, yêu cầu phòng chống Covid-19 trong hoạt động học tập, sinh hoạt và thể dục thể thao trong khuôn viên Học viện.

Thông báo số 847-TB/HVCTKV1 về việc ký cam kết: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970