Thông báo số 1650-TB/HVCTkV1 về việc sử dụng các thiết bị phục vụ các buổi thảo luận và làm việc nhóm đối với học viên các hệ lớp

19/10/2022 02:12 PM


Thông báo số 1650-TB/HVCTkV1 về việc sử dụng các thiết bị phục vụ các buổi thảo luận và làm việc nhóm đối với học viên các hệ lớp

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970