Kế hoạch số 631-KH/HVCTKV I ngày 21/9/2020 về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020.

Thông báo số 482-TB/HVCTKV I ngày 27/7/2020 về việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thông báo số 450-TB/HVCTKV I ngày 24/7/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp sau đại học tháng 8/2020.

Kế hoạch số 435-KH/HVCTKV I ngày 26/6/2020 về tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

Thông báo số 425-TB/HVCTKV I ngày 19/6/2020 về kế hoạch học bổ sung, học lại học phần các lớp Cao học tháng 6/2020.

Thông báo số 352-TB/HVCTKV I ngày 28/5/2020 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, lớp Cao học tháng 6/2020.

Thông báo số 323-TB/HVCTKV I ngày 18/5/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp sau đại học tháng 5 và 6 năm 2020.

Kế hoạch số 317-KH/HVCTKV I ngày 15/5/2020 về việc tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2020.

  • Đang truy cập:42
  • Hôm nay: 2620
  • Tháng hiện tại: 66221
  • Tổng lượt truy cập: 1074708
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970