Quyết định số 1256-QĐ/HVCTKV I ngày 21/8/2019 về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ năm 2019.

Thông báo 561-TB/HVCTKV I ngày 21/8/2019 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp sau đại học, các lớp Cao cấp lý luận chính trị tháng 8,9/2019.

Quyết định số 873-QĐ/HVCTKV I ngày 30/5/2019 về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ.

Thông báo số 330-TB/HVCTKV I ngày 21/5/2019 về lịch ôn đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra trình độ thạc sỹ các lớp cao học Quản lý kinh tế K06, K07.

Thông báo số 325-TB/HVCTKV I ngày 20/5/2019 về kinh phí tổ chức ôn và đánh giá khung năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ.

Thông báo số 246 TB/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh B1 khung tham chiếu châu Âu.

Quyết định số 680-QĐ/HVCTKV I ngày 24/4/2019 về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên cao học, khóa học 2017-2019.

Quyết định số 659-QĐ/HVCTKV I ngày 22/4/2019 về việc công nhận tốt ngiệp trình độ thạc sỹ.

  • Đang truy cập:71
  • Hôm nay: 1153
  • Tháng hiện tại: 31363
  • Tổng lượt truy cập: 196803
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970