Thông báo số 791-TB/HVCTKV I ngày 14/11/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp trong tháng 12/2019.

Thông báo số 695-TB/HVCTKV I ngày 09/20/2019 về việc công khai số điện thoại đường dây nóng.

Thông báo số 689-TB/HVCTKV I ngày 07/10/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện luận văn học viên lớp Cao học K06-QLKT 801, khóa học 2017-2019.

Quyết định số 1256-QĐ/HVCTKV I ngày 21/8/2019 về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ năm 2019.

Thông báo 561-TB/HVCTKV I ngày 21/8/2019 về kế hoạch học bổ sung học phần các lớp sau đại học, các lớp Cao cấp lý luận chính trị tháng 8,9/2019.

Thông báo số 330-TB/HVCTKV I ngày 21/5/2019 về lịch ôn đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra trình độ thạc sỹ các lớp cao học Quản lý kinh tế K06, K07.

Thông báo số 325-TB/HVCTKV I ngày 20/5/2019 về kinh phí tổ chức ôn và đánh giá khung năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ.

  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 349
  • Tháng hiện tại: 10950
  • Tổng lượt truy cập: 371457
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970