Thông báo số 824-TB/HVCTKVI Phân công nhiệm vụ phục vụ Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ khóa học 2019-2021 theo hình thức trực tuyến

Thông báo số 788-TB/HVCTKV1 ngày 14/12/2021 về kế hoạch nộp luận văn thạc sĩ lớp Cao học QLKT-K08, khóa học 2019 - 2021

Thông báo số 747-TB/HVCTKV1 ngày 03/12/2021 về việc thu học phí đối với học viên lớp cao học K09 QLKT, khóa học 2020-2022

Thông báo số 712-TB/HVCTKV1 ngày 22/11/2021 về kinh phí tổ chức ôn và đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ

Kế hoạch số 701-KH/HVCTKV I ngày 12/11/2021 ôn và đánh giá khung năng lực ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ

Thông báo số 686-TB/HVCTKV1 ngày 09/11/2021 về việc tổ chức đánh giá khung năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ đối với các lớp Cao học K08, khóa học 2019-2021 và lớp Cao học K09, khóa ...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm Microsoft Team trên máy tính (dành cho học viên).

Thông báo số 240-TB/HVCTKV I ngày 15/4/2021 về kế hoạch đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ lớp Cao học K08, chuyên ngành Quản lý kinh tế, khóa học 2019-2021.

  • Đang truy cập:19
  • Hôm nay: 887
  • Tháng hiện tại: 80168
  • Tổng lượt truy cập: 167034
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970