Thông báo số 221-TB/HVCTQG ngày 27/3/2020 về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo số 202/HVCTKVI ngày 25/3/2020 về kết luận cuộc họp của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tại cuộc họp trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

Thông báo số 201-TB/HVCTQG ngày 13/3/2020 nội dung họp Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo số 195-TB/HVCTQG ngày 09/3/2020 về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo số 193-TB/HVCTQG ngày 07/3/2020 về việc thay đổi Kế hoạch giảng dạy - học tập của các hệ lớp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 116-KH/HVCTKV I ngày 18/02/2020 về kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Cao học Quản lý kinh tế K8, khóa học 2019-2021.

Quyết định số 197-QĐ/HVCTKV I ngày 17/02/2020 về việc cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, khóa học 2017-2019.

Hướng dẫn số 107-HD/HVCTKV I về truy cập và khai thác thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I.

  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 1850
  • Tháng hiện tại: 5076
  • Tổng lượt truy cập: 571346
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970