Quyết định số 651/QĐ-HVCTKV I, ngày 02/06/2017 của Học viện Chính trị Khu vực I về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học, chuyên ngành Quản lý kinh tế (khóa học ...

Quyết định số 1090/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học, chuyên ngành Quản lý kinh tế (khóa học 2015-2017)

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thông báo đến các học viên lớp Cao học K03-QLKT 801 lựa chọn lại tên đề tài đúng chuyên ngành đào tạo...

Học viện Chính trị khu vực I thông báo kế hoạch ra quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa học 2014-2016

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970