Quyết định số 3504-QĐ/HVCTKV I về việc đổi tên đề tài và gia hạn thời gian thực hiện luận văn cho học viên Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế K09, khóa học 2020 - 2022 của học viên Vũ Mỹ Linh

Quyết định số 3062-QĐ/HVCTKV1 điều chỉnh tên đề tài luận văn của học viên Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, khóa học 2020-2022: Đào Thị Mai Linh

Quyết định số 2867-QĐ/HVCTKV1 điều chỉnh tên đề tài cho học viên Cao học chuyên ngành QLKT, khóa học 2020 - 2022: Phạm Bá Toàn

Quyết định số 842-QĐ/HVCTKV I ngày 11 tháng 6 năm 2021 về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên cao học chuyên ngành QLKT, khóa học 2019-2021

Quyết định số 803-QĐ/HVCTKV I ngày 09/6/2021 công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và phân công người hướng dẫn khoa học cho học viên Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, khóa học 2019 - 2021

Quyết định số 428-QĐ/HVCTKV I ngày 13/3/2019 về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học chuyên ngành QLKT, khóa học 2017-2019

Quyết định số 588/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận đề tài lận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, khóa học 2014-2016

Quyết định số 248/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế (khóa học 2016-2018)

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970