Quyết định số 428-QĐ/HVCTKV I ngày 13/3/2019 về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học chuyên ngành QLKT, khóa học 2017-2019

Quyết định số 588/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận đề tài lận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, khóa học 2014-2016

Quyết định số 248/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế (khóa học 2016-2018)

Quyết định số 651/QĐ-HVCTKV I, ngày 02/06/2017 của Học viện Chính trị Khu vực I về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học, chuyên ngành Quản lý kinh tế (khóa học ...

Quyết định số 1090/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học, chuyên ngành Quản lý kinh tế (khóa học 2015-2017)

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thông báo đến các học viên lớp Cao học K03-QLKT 801 lựa chọn lại tên đề tài đúng chuyên ngành đào tạo...

Học viện Chính trị khu vực I thông báo kế hoạch ra quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa học 2014-2016

  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 550
  • Tháng hiện tại: 21421
  • Tổng lượt truy cập: 62379
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970