Quyết định số 842-QĐ/HVCTKV I ngày 11 tháng 6 năm 2021 về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên cao học chuyên ngành QLKT, khóa học 2019-2021

Quyết định số 803-QĐ/HVCTKV I ngày 09/6/2021 công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và phân công người hướng dẫn khoa học cho học viên Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, khóa học 2019 - 2021

Quyết định số 428-QĐ/HVCTKV I ngày 13/3/2019 về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học chuyên ngành QLKT, khóa học 2017-2019

Quyết định số 588/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận đề tài lận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, khóa học 2014-2016

Quyết định số 248/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn khoa học cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế (khóa học 2016-2018)

Quyết định số 651/QĐ-HVCTKV I, ngày 02/06/2017 của Học viện Chính trị Khu vực I về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học, chuyên ngành Quản lý kinh tế (khóa học ...

Quyết định số 1090/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận đề tài luận văn và người hướng dẫn cho học viên cao học, chuyên ngành Quản lý kinh tế (khóa học 2015-2017)

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thông báo đến các học viên lớp Cao học K03-QLKT 801 lựa chọn lại tên đề tài đúng chuyên ngành đào tạo...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 8050
  • Tháng hiện tại: 156357
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970