Học viện thông báo kế hoạch thi học phần hết môn học các lớp Đại học và sau Đại học tháng 11 năm 2014 đến các đơn vị thực hiện...

Thông báo kế hoạch thi học phần các lớp Cao học tháng 10 năm 2014 đến các đơn vị thực hiện...

Địa điểm thi: Nhà A8 - Học viện Chính trị khu vực I, phòng Hội đồng: P104 - Nhà A8

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp Cao học năm học 2013 - 2014, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch thi học phần...

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 20006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970