Học viện Chính trị khu vực I thông báo kế hoạch học lại các lớp cao học...

Kế hoạch học lại, học ghép, thi bổ sung các lớp cao học...

Thông báo Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, các lớp dự bị đại học, sau đại học tháng 12/2015...

Thông báo Kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT-HC hệ tại chức, cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, các lớp dự bị đại học và sau đại học tháng 11/2015...

Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT-HC hệ tại chức, cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung và các lớp sau đại học tháng 10/2015...

Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận - hành chính hệ tại chức...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970