Thông báo số 687/TB-HVCTKV I thông báo bổ sung kế hoạch thi học phần lớp cao học

Thông báo số 505/TB-HVCTKV I kế hoạch học lại học phần lớp Cao học K04, K05 - QLKT 801

Thông báo số 383/TB-HVCTKV I lịch thi tiếng Anh trình độ B1 khung tham chiếu châu Âu

Thông báo số 388/TB-HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao học

Thông báo số 330/TB-HVCTKV I về việc điều chỉnh lịch thi tiếng Anh trình độ B1 khung tham chiếu châu Âu

Kế hoạch số 254/KH-HVCTKV I kế hoạch thi lại, thi bổ sung các lớp CCLLCT

Thông báo số 195/TB-HVCTKV I kế hoạch ôn và thi tiếng Anh trình độ B1 khung tham chiếu Châu Âu

Thông báo sô 628/TB-HVCTKV I kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung, đại học, cao học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970