Thông báo số 247-TB/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về Kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao học K06 - Quản lý kinh tế 801.

Thông báo số 239-TB/HVCTKV I ngày 08/4/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học.

Thông báo số 171-TB/HVCTKV I ngày 08/3/2019 về kế hoạch thi hết học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học.

Thông báo số 120-TB/HVCTKV I ngày 21/02/2019 về Kế hoạch học bổ sung học phần lớp Cao học K06-QLKT801.

Thông báo số 74-TB/HVCTKV I ngày 22/01/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, đại học, cao học tháng 3/2019.

Thông báo số 21-TB/HVCTKV I ngayfb 08/01/2019 về kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, đại học, cao học.

Thông báo số 1234-TB/HVCTKV I ngày 06/12/2018 kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung, đại học, sau đại học tháng 12/2018.

Thông báo số 1051/TB-HVCTKV I ngày 05/11/2018 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học tháng 11/2018.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970