Thông báo số 804-TB/HVCTKV I ngày 19/11/2019 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao học, Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 12/2019.

Thời gian và sơ đồ bố trí phòng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Quản lý kinh tế năm học 2019.

Thông báo số 596-TB/HVCTKV I ngày 06/9/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch thi học phần các lớp cao học tháng 9/2019.

Thông báo số 598-TB/HVCTKV I ngày 06/9/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, cao học tháng 10 năm 2019.

Thông báo số 566-TB/HVCTKV I, ngày 22/8/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT hệ không tập trung, cao học tháng 8, tháng 9/2019.

Thông báo số 416-TB/HVCTKV I ngày 28/6/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, cao học.

Lịch đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ năm 2019.

Thông báo số 298 -TB/HVCTKV I ngày 07/5/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học tháng 6 năm 2019.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970