Thông báo số 228-TB/HVCTKV I ngày 12/4/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp đại học và sau đại học tháng 5/2021.

Thông báo số 208-TB/HVCTKV I ngày 29/3/2021 về kế hoạch thi học phần lớp Sau đại học tháng 4/2021.

Thông báo số 872-TB/HVCTKV I ngày 15/12/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 01/2021.

Thông báo số 816-TB/HVCTKV I ngày 20/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 12/2020.

Thông báo số 794-TB/HVCTKV I ngày 12/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 11 năm 2020.

Thông báo số 525-TB/HVCTKV I ngày 20/8/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp sau đại học tháng 9/2020.

Thông báo số 25-TB/HVCTKV I ngày 09/01/2020 về kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao học tháng 01/2020.

Thông báo số 23-TB/HVCTKV I ngày 09/01/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp tháng 02/2020.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970