Thông báo số 566-TB/HVCTKV I, ngày 22/8/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT hệ không tập trung, cao học tháng 8, tháng 9/2019.

Thông báo số 416-TB/HVCTKV I ngày 28/6/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, cao học.

Lịch đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ năm 2019.

Thông báo số 298 -TB/HVCTKV I ngày 07/5/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học tháng 6 năm 2019.

Thông báo số 247-TB/HVCTKV I ngày 11/4/2019 về Kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao học K06 - Quản lý kinh tế 801.

Thông báo số 239-TB/HVCTKV I ngày 08/4/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học.

Thông báo số 171-TB/HVCTKV I ngày 08/3/2019 về kế hoạch thi hết học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học.

Thông báo số 120-TB/HVCTKV I ngày 21/02/2019 về Kế hoạch học bổ sung học phần lớp Cao học K06-QLKT801.

  • Đang truy cập:54
  • Hôm nay: 1300
  • Tháng hiện tại: 31510
  • Tổng lượt truy cập: 196950
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970