Thông báo số 816-TB/HVCTKV I ngày 20/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 12/2020.

Thông báo số 794-TB/HVCTKV I ngày 12/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 11 năm 2020.

Thông báo số 525-TB/HVCTKV I ngày 20/8/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp sau đại học tháng 9/2020.

Thông báo số 25-TB/HVCTKV I ngày 09/01/2020 về kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao học tháng 01/2020.

Thông báo số 23-TB/HVCTKV I ngày 09/01/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp tháng 02/2020.

Thông báo số 804-TB/HVCTKV I ngày 19/11/2019 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao học, Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 12/2019.

Thời gian và sơ đồ bố trí phòng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Quản lý kinh tế năm học 2019.

Thông báo số 596-TB/HVCTKV I ngày 06/9/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch thi học phần các lớp cao học tháng 9/2019.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 508
  • Tháng hiện tại: 9062
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970