Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT-HC hệ tại chức, các lớp đại học và sau đại học...

Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT-HC hệ tại chức, các lớp Đại học và sau Đại học...

Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận - hành chính hệ tại chức, Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung và các lớp Đại học...

Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận - hành chính hệ tại chức...

Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận - hành chính hệ tại chức, Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung và các lớp Đại học, sau Đại học tháng 01 năm 2015...

Học viện thông báo kế hoạch thi học phần hết môn học các lớp Đại học và sau Đại học tháng 11 năm 2014 đến các đơn vị thực hiện...

Căn cứ kế hoạch bổ sung lớp đại học chính trị Lào 7...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970