Thông báo số 713/TB-HVCTKV I kế hoạch điều chỉnh, bổ sung môn thi, lịch thi học phần các lớp cử nhân chính trị Lào 10

Thông báo số 685/TB-HVCTKV I kế hoạch điều chỉnh, bổ sung thi học phần các lớp đại học văn bằng 2 Thái Nguyên 1,2(khóa học 2016-2018)

Thông báo sô 628/TB-HVCTKV I kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung, đại học, cao học

Thông báo số 612/TB-HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung học phần lớp cao học, đại học

Kế hoạch 367/KH-HVCTKV I kế hoạch học lại, học ghép, cải thiện điểm và thi ghép các lớp Đại học chính trị Lào

Công văn số 675/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch thi tháng 6/2017, lớp Đại học văn bằng 2 Hải Phòng

Học viện Chính trị khu vực I thông báo kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung và các lớp Đại học và sau Đại học

Học viện Chính trị khu vực I thông báo kế hoạch thi học phần và lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung và các lớp Đại học và sau Đại học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970