Thông báo số 171-TB/HVCTKV I ngày 08/3/2019 về kế hoạch thi hết học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học.

Thông báo số 74-TB/HVCTKV I ngày 22/01/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, đại học, cao học tháng 3/2019.

Công văn số 60-CV/HVCTKV I ngày 22/01/2019 về việc tổ chức Lễ Tốt nghiệp lớp Đại học Văn bằng 2 Thái Nguyên đợt 2 (khóa học 2016 - 2018).

Thông báo số 21-TB/HVCTKV I ngayfb 08/01/2019 về kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, đại học, cao học.

Thông báo số 1234-TB/HVCTKV I ngày 06/12/2018 kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung, đại học, sau đại học tháng 12/2018.

Thông báo số 1051/TB-HVCTKV I ngày 05/11/2018 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học tháng 11/2018.

Thông báo số 466/TB-HVCTKV I bổ sung kế hoạch thi học phần lớp Đại học văn bằng hai

Thông báo số 351/TB-HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch thi học phần lớp Đại học văn bằng hai Thái Nguyên 1, khóa học 2016-2018

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970