Thông báo số 1234-TB/HVCTKV I ngày 06/12/2018 kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung, đại học, sau đại học tháng 12/2018.

Thông báo số 1051/TB-HVCTKV I ngày 05/11/2018 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, đại học, cao học tháng 11/2018.

Thông báo số 466/TB-HVCTKV I bổ sung kế hoạch thi học phần lớp Đại học văn bằng hai

Thông báo số 351/TB-HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch thi học phần lớp Đại học văn bằng hai Thái Nguyên 1, khóa học 2016-2018

Thông báo số 348/TB-HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch thi các lớp CCLLCT hệ không tập trung

Thông báo số 741/TB-HVCTKV I kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Đại học văn bằng 2 Hải Phòng

Thông báo số 713/TB-HVCTKV I kế hoạch điều chỉnh, bổ sung môn thi, lịch thi học phần các lớp cử nhân chính trị Lào 10

Thông báo số 685/TB-HVCTKV I kế hoạch điều chỉnh, bổ sung thi học phần các lớp đại học văn bằng 2 Thái Nguyên 1,2(khóa học 2016-2018)

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 5360
  • Tháng hiện tại: 90719
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970