Thông báo số 696-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung, hoàn chỉnh chương trình CCLLCT, cao học tháng 11/2019.

Thông báo số 679-TB/HVCTKV I ngày 03/10/2019 về Điều chỉnh kế hoạch thi hết học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

Thông báo số 669-TB/HVCTKV I ngày 02/10/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Khoa học và Công nghệ, khóa học 2017-2019.

Danh sách học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung dự thi kết thúc học phần thi vấn đáp đợt 1 ngày 21/9/2019, khóa học 2019-2020.

Thời gian và Sơ đồ bố trí phòng thi kết thúc học phần thi vấn đáp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung đợt 1 ngày 21/9/2019, khóa học 2019-2020.

Thông báo số 639-TB/HVCTKV I ngày 19/9/2019 về việc bổ sung kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị tháng 9 và tháng ...

Thông báo số 636-TB/HVCTKV I ngày 19/9/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch thi học phần lớp B15-19, khóa học 2019-2020.

  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 1347
  • Tháng hiện tại: 33763
  • Tổng lượt truy cập: 233299
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970