Thông báo số 1579-TB/HVCTKV I kế hoạch thi lớp cử nhân Chính trị Lào 15 tháng 11 năm 2023

Thông báo số 1394-TB/HVCTKV I kế hoạch thi các lớp Cử nhân chính trị tháng 6 năm 2023

Thông báo số 1151-TB/HVCTKV I kế hoạch thi hết môn học/học phần các lớp Cử nhân chính trị tháng 01 năm 2023

Thông báo số 1059-TB/HVCTKV1 kế hoạch thi các lớp Cử nhân chính trị tháng 11 năm 2022

Thông báo số 393-TB/HVCTKV I ngày 18/6/2021 về việc kế hoạch thi học phần các lớp đại học tháng 6 năm 2021

Thông báo số 367-TB/HVCTKV I ngày 01/6/2021 về việc kế hoạch thi học phần các lớp Đại học Chính trị tháng 6 năm 2021

Thông báo số 228-TB/HVCTKV I ngày 12/4/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp đại học và sau đại học tháng 5/2021.

Thông báo số 41-TB/HVCTKV I ngày 22/01/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học tháng 02/2021.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970