Thông báo số 393-TB/HVCTKV I ngày 18/6/2021 về việc kế hoạch thi học phần các lớp đại học tháng 6 năm 2021

Thông báo số 367-TB/HVCTKV I ngày 01/6/2021 về việc kế hoạch thi học phần các lớp Đại học Chính trị tháng 6 năm 2021

Thông báo số 228-TB/HVCTKV I ngày 12/4/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp đại học và sau đại học tháng 5/2021.

Thông báo số 41-TB/HVCTKV I ngày 22/01/2021 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học tháng 02/2021.

Thông báo số 879-TB/HVCTKV I ngày 18/12/2020 về kế hoạch thi học phần lớp Đại học Chính trị Lào 13 (Điều chỉnh lần 1)

Thông báo số 872-TB/HVCTKV I ngày 15/12/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 01/2021.

Thông báo số 816-TB/HVCTKV I ngày 20/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 12/2020.

Thông báo số 794-TB/HVCTKV I ngày 12/11/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Đại học và Sau đại học tháng 11 năm 2020.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 738
  • Tháng hiện tại: 41383
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970