Thông báo số 828-TB/HVCTKV I ngày 03/12/2019 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp CCLLCT tháng 12/2019.

Thông báo số 804-TB/HVCTKV I ngày 19/11/2019 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao học, Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 12/2019.

Thông báo số 795-TB/HVCTKV I ngày 15/11/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị tháng 12/2019.

Thông báo số 792-TB/HVCTKV I ngày 14/11/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa học 2019-2020.

Thông báo số 696-TB/HVCTKV I ngày 09/10/2019 về kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT hệ không tập trung, hoàn chỉnh chương trình CCLLCT, cao học tháng 11/2019.

Thông báo số 679-TB/HVCTKV I ngày 03/10/2019 về Điều chỉnh kế hoạch thi hết học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

Thông báo số 669-TB/HVCTKV I ngày 02/10/2019 về Kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Khoa học và Công nghệ, khóa học 2017-2019.

  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 381
  • Tháng hiện tại: 7280
  • Tổng lượt truy cập: 291489
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970