Thông báo số 68/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp đại học văn bằng hai Thái Nguyên, chuyên ngành Chính trị học khóa học 2016-2018

Quyết định số 07/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề tài khóa luận và cử giảng viên hướng dẫn đề tài khóa luận trình độ đại học văn bằng hai (Thái Nguyên đợt 2), Chuyên ngành Chính trị học, khóa học ...

Quyết định số 05/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề tài khóa luận và cử giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp lớp Cử nhân Chính trị, Chuyên ngành Tổ chức lào 9 (2017-2018)

Quyết định về việc thay đổi và bổ sung giảng viên hướng dẫn đề tài khóa luận trình độ đại học văn bằng hai (Hải Phòng), chuyên ngành Chính trị học, khóa học 2015-2017

Quyết định số 1721/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề tài khóa luận và cử giảng viên hướng dẫn đề tài khóa luận trình độ đại học văn bằng hai Thái Nguyên, chuyên ngành Chính trị học, khóa học ...

Quyết định số 1676/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học văn bằng hai Hải Phòng, khóa học 2015-2017

Quyết định số 1537/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học chính trị văn bằng 2 Hải Phòng, khóa học 2015-2017

Quyết định số 1452/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học chính trị Hải Phòng, khóa học 2015 - 2017

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970