Quyết định số 625/QĐ-HVCTKV I về việc công nhận tên đề tài khóa luận và cử giảng viên hướng dẫn đề tài khóa luận trình độ đại học văn bằng hai Thái Nguyên 2, khóa học 2016-2018

Quyết định số 169/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp đại học văn bằng hai Thái Nguyên, chuyên ngành Chính trị học, khóa học 2016-2018

Quyết định số 161/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp đại học văn bằng hai Thái Nguyên, chuyên ngành Chính trị học, khóa học 2016-2018

Quyết định số 123/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học văn bằng hai Thái Nguyên đợt 2, chuyên ngành chính trị học, khóa học 2016-2018

Quyết định số 112/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học văn bằng hai Thái Nguyên, chuyên ngành Chính trị học, khóa học 2016-2018

Quyết định số 72/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận lớp Cử nhân Chính trị, chuyên ngành Tổ chức Lào 9

Quyết định số 73/QĐ-HVCTKV I về việc điều chỉnh tên đề tài khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học văn bằng hai Thái Nguyên chuyên ngành Chính trị học, khóa học 2016-2018

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970