Kế hoạch số 1014-KH-HVCTKV1 về việc tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.

Quyết định số 3130-QĐ/HVCTKV1 về việc công nhận Ban Cán sự lớp Đại học chính trị Lào 15, năm học 2022 - 2023

Quyết định số 3129-QĐ/HVCTKV1 về việc công nhận Ban Cán sự lớp Đại học chính trị Lào 14, năm học 2022 - 2023

Thông báo số 1028-TB/HVCTKV1 kế hoạch học bổ sung lớp Đại học Chính trị Lào 15, khóa học 2020 - 2024

Hướng dẫn số 610-HD/HVCTKV1 về việc nghỉ học/nghỉ thi của học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng

Hướng dẫn số 609-HD/HVCTKV1 thực hiện trách nhiệm quản lý của giảng viên trong giờ học

Kế hoạch số 930-KH/HVCTKV1 tổ chức lễ bàn giao Bằng tốt nghiệp lớp cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức Lào 13, khóa học 2018-2022

Thông báo số 848-TB/HVCTKV1 về việc bố trí giảng đường, yêu cầu phòng chống Covid-19 trong hoạt động học tập, sinh hoạt và thể dục thể thao trong khuôn viên Học viện.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970