Thông báo số 53-TB/HVCTKV I ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Thông báo số 54-TB/HVCTKV I ngày 31/01/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch tháng 2/2020.

Kế hoạch số 38-KH/HVCTKV I ngày 16/01/2020 về kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức Lào 14 năm học 2019-2020.

Thông báo số 15-TB/HVCTKV I ngày 07/01/2020 về kế hoạch thực tập tốt nghiệp; Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và tổng kết lớp Đại học chính trị Lào 11, khóa học 2016-2020.

Quyết định số 18-QĐ/HVCTKV I ngày 03/01/2020 về việc triển khai thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp đối với học viên lớp Đại học chính trị Lào 11, khóa học 2016-2020.

Thông báo số 04-TB/HVCTKV I ngày 02/01/2020 về kế hoạch nghỉ Tết và phân công trực Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thông báo số 873-TB/HVCTKV I ngày 24/12/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch thi tháng 12/2019 lớp Cử nhân chính trị Lào 11.

Kế hoạch số 843-KH/HVCTKV I ngày 11/12/2019 về Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức Lào 14, năm học 2019-2020.

  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 1927
  • Tháng hiện tại: 50218
  • Tổng lượt truy cập: 964820
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970