Kế hoạch số 1084-KH/HVCTKV I tổ chức lấy phiếu phản hồi người học (phiếu trực tuyến) về công tác giảng dạy của giảng viên năm học 2022 - 2023

Thông báo số 1650-TB/HVCTkV1 về việc sử dụng các thiết bị phục vụ các buổi thảo luận và làm việc nhóm đối với học viên các hệ lớp

Thông báo số 1038-TB/HVCTKV1 về việc khám sức khỏe định kỳ cho Lưu học sinh Lào năm 2022.

Thông báo số 1030-TB/HVCTKV1 về việc tăng cường công tác an ninh trong khuôn viên Học viện

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970