Công nhận đã hoàn thành chương trình dự bị tiếng Việt cho 46 học viên Lào 10, khóa học 2014-2015...

Danh sách bao gồm 03 phòng bảo vệ đề án...

Đánh giá một cách khách quen và trung thực sự phấn đấu, rèn luyện của cá nhân từng học viên và tập thể lớp học...

Các Ban và Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học Chính trị Lào 6...

Học viện thông báo kế hoạch thi học phần các lớp CCLLCT-HC hệ tại chức, các lớp Đại học và sau Đại học...

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Chính trị khu vực I...

Học viện thông báo kế hoạch viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành Tổ chức...

Triển khai đợt thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp cho 20 học viện (có danh sách kèm theo)...

  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 1692
  • Tháng hiện tại: 40364
  • Tổng lượt truy cập: 785939
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970