Quyết định số 5163-QĐ/HVCTKV I triển khai đợt thực tế đối với học viên lớp Đại học Chính trị Lào 15 khóa học 2020-2024

07/11/2023 02:11 PM


Quyết định số 5163-QĐ/HVCTKV I triển khai đợt thực tế đối với học viên lớp Đại học Chính trị Lào 15 khóa học 2020-2024

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970