Thông báo số 632-TB/HVCTKV1 ngày 20/10/2021 về việc nộp các sản phẩm cuối khóa học lớp Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức Lào 13

Quyết định số 1577-QĐ/HVCTKV1 ngày 14/10/2021 về việc triển khai thực tế, thực tập tốt nghiệp và viết khóa học luận tốt nghiệp đối với học viên lớp Đại học Chính trị Lào 13, khóa học 2018-2022

Kế hoạch số 618-KH/HVCTKV1 ngày 12/10/2021 về việc điều chỉnh lịch học các lớp Đại học Chính trị Lào 13, 14, 15 sáng ngày 11/10/2021 (Đi tiêm vắc xin Covid-19)

Kế hoạch số 619-KH/HVCTKV1 ngày 12/10/2021 về việc thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học Chính trị Lào 13, khóa học 2018-2022

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm Microsoft Team trên máy tính (dành cho học viên).

Thông báo số 258-TB/HVCTKV I ngày 27/4/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Thư cảm ơn của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương về việc tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2021.

Kế hoạch số 229-KH/HVCTKV I ngày 12/4/2021 về hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 850
  • Tháng hiện tại: 80131
  • Tổng lượt truy cập: 166997
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970