Thông báo số 221-TB/HVCTQG ngày 27/3/2020 về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo số 202/HVCTKVI ngày 25/3/2020 về kết luận cuộc họp của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tại cuộc họp trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

Thông báo số 201-TB/HVCTQG ngày 13/3/2020 nội dung họp Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo số 195-TB/HVCTQG ngày 09/3/2020 về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo số 184-TB/HVCTKV I ngày 08/3/2020 về việc phun thuốc diệt, khử khuẩn phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra.

Thông báo số 193-TB/HVCTQG ngày 07/3/2020 về việc thay đổi Kế hoạch giảng dạy - học tập của các hệ lớp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn số 107-HD/HVCTKV I về truy cập và khai thác thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I.

Quyết định số 190-QĐ/HVCTKV I ngày 14/02/2020 về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I.

  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 57
  • Tháng hiện tại: 48940
  • Tổng lượt truy cập: 561776
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970