Kế hoạch số 22-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ Bế giảng lớp Cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức Lào 15, khóa học 2020 - 2024

Hệ giá trị văn hóa có tính ổn định và bền vững, tồn tại lâu dài theo thời gian, đặc biệt là văn hóa phi vật thể. Ngày nay, trước sứ mệnh hội nhập trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hệ ...

Thông báo số 1616-TB/HVCTKV I phân công nhiệm vụ các đơn vị phục vụ Lớp Bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc Bộ Nội vụ Lào

Quyết định số 5163-QĐ/HVCTKV I triển khai đợt thực tế đối với học viên lớp Đại học Chính trị Lào 15 khóa học 2020-2024

Thông báo số 1609-TB/HVCTKV I kế hoạch thực tế, thực tập và viết báo cáo thu hoạch lớp Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức Lào 15

Thông báo số 1584-TB/HVCTKV I về việc khám sức khỏe định kỳ cho học viên Lào năm 2023

Kế hoạch số 1319-KH/HVCTKV I ngày 28/9/2023 tổ chức các hoạt động Văn nghệ - Thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học viện (1953-2023)

Công văn số 2022-CV/HVCTKV I về việc triệu tập học viên CCLLCT hệ tập trung đợt 2 và bổ sung năm 2023

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970