Thông báo số 482-TB/HVCTKV I ngày 27/7/2020 về việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Kế hoạch số 317-KH/HVCTKV I ngày 15/5/2020 về việc tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2020.

Kế hoạch số 231-KH/HVCTKV I ngày 23/4/2020 về việc tổ chức nghiên cứu khoa học cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại Học viện Chính trị khu vực I.

Thông báo số 238-TB/HVCTQG ngày 16/4/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện một số hoạt động đào tạo của Học viện trong hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh ...

Thông báo số 235-TB/HVCTQG ngày 14/4/2020 về nội dung họp Ban Giám đốc và Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Thông báo số 221-TB/HVCTQG ngày 27/3/2020 về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông báo số 202/HVCTKVI ngày 25/3/2020 về kết luận cuộc họp của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tại cuộc họp trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.

Thông báo số 201-TB/HVCTQG ngày 13/3/2020 nội dung họp Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

  • Đang truy cập:49
  • Hôm nay: 2587
  • Tháng hiện tại: 66188
  • Tổng lượt truy cập: 1074675
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970