Thông báo số 313-TB/HVCTKV I ngày 10/5/2019 về Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp Đại học Chính trị Lào 10.

Kế hoạch số 288-KH/HVCTKV I ngày 02/5/2019 về việc điều chỉnh lịch giảng dạy và học tập môn Tin học đại cương lớp Lào 13.

Thông báo số 287-TB/HVCTKV I ngày 02 tháng 5 năm 2019 về thực hiện kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và tổng kết lớp Đại học chính trị Lào 10 khóa học (2015-2019).

Quyết định số 699-QĐ/HVCTKV I ngày 26/4/2019 về việc cử đoàn tham gia kế hoạch học tập ngoại khóa cho học viên các lớp Lào 10, 11, 12, 13.

Công văn số 468/HVCTKV I ngày 26/4/2019 về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học viên Lào.

Kế hoạch tổ chức tết Bunpimay Lào năm 2019

Kế hoạch số 207-KH/HVCTKV I ngày 27/3/2019 về tổ chức giảng dạy tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào.

Thông báo số 189-TB/HVCTKV I ngày 18/3/2018 về việc tổ chức nghe thời sự cho các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2018-2019.

  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 156
  • Tháng hiện tại: 20989
  • Tổng lượt truy cập: 123642
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970