Kế hoạch tổ chức tết Bunpimay Lào năm 2019

Kế hoạch số 207-KH/HVCTKV I ngày 27/3/2019 về tổ chức giảng dạy tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào.

Thông báo số 189-TB/HVCTKV I ngày 18/3/2018 về việc tổ chức nghe thời sự cho các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2018-2019.

Công văn số 147-CV/HVCTKV I ngày 01/3/2019 về việc điều chỉnh lịch giảng dạy chuyên đề tự chọn lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên, khóa học 2017-2019.

Thông báo số 79-TB/HVCTKV I ngày 24/01/2019 về Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

Thông báo số 72-TB/HVCTKV I ngày 22/01/2019 về Kế hoạch kiểm tra trình độ cho Lưu học sinh Lào.

  • Đang truy cập:28
  • Hôm nay: 259
  • Tháng hiện tại: 18262
  • Tổng lượt truy cập: 66660
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970