Thông báo số 307-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh tổ chức đào tạo các lớp Cao cấp lý luận chính trị trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

12/05/2021 07:28 PM


Thông báo điều chỉnh tổ chức đào tạo đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị và Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức giảng dạy trực tuyến

Thông báo điều chỉnh tổ chức đào tạo đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị và Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức giảng dạy trực tuyến

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1000
  • Tháng hiện tại: 29282
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970