Thông báo số 1838-TB/HVCTKV I điều chỉnh thời gian bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B10 Địa phương 2, khóa học 2022 - 2024

Thông báo số 1835-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1833-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1832-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1828-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1825-TB/HVCTKV I về việc phân công các khoa chuyên môn đưa các lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa học 2023 - 2024 đi nghiên cứu thực tế cuối khóa

Thông báo số 1821-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970