Công văn số 2486-CV/HVCTKV I về việc tổ chức Lễ Bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B07 Tỉnh ủy Lao Cai, khóa học 2022 - 2024

Công văn số 2485-CV/HVCTKV I về việc tổ chức Lễ Bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B05 Tỉnh ủy Điện Biên, khóa học 2022 - 2024

Thông báo số 1843-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1842-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1838-TB/HVCTKV I điều chỉnh thời gian bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B10 Địa phương 2, khóa học 2022 - 2024

Thông báo số 1839-TB/HVCTKV I điều chỉnh thời gian bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, khóa học 2022 - 2024

Thông báo số 1835-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1833-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970