Thông báo số 1250-TB/HVCTKV I kế hoạch đào tạo CCLLCT và bồi dưỡng cán bộ năm 2023

Kế hoạch số 1113-KH/HVCTKV I học tập và giảng dạy chuyên đề ngoại khóa lớp CCLLCT hệ không tập trung Bắc Ninh khóa học 2021-2023

Kế hoạch số 1112-KH/HVCTKV I học tập và giảng dạy chuyên đề ngoại khóa lớp CCLLCT hệ không tập trung Địa Phương 2-21 khóa học 2021-2023

Thông báo số 1244-Tb/HVCTKV I ngày 13/02/2023 môn thi tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ không tập trung, khóa học 2021 - 2023 (đợt 3)

Thông báo số 1243-TB/HVCTKV I kế hoạch điều chỉnh sinh hoạt chuyên đề lớp Hoàn chỉnh CCLLCT K69.C01 và K69.C04 bằng hình thức trực tiếp

Thông báo số 1240-TB/HVCTKV I hình thức thi hết môn đối với các lớp CCLLCT

Thông báo số 1238-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1235-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung CCLLCT

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970