Thông báo số 1514-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Quyết định số 4803-QĐ/HVCTKV I ngày 25/8/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I ban hành Quy định quản lý học viên nội trú tại Học viện Chính trị khu vực I.

Thông báo số 1509-TB/HVCTKV I ngày 24/8/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc điều chỉnh mẫu sản phẩm tự học (dành cho các hệ lớp Cao cấp lý luận chính trị)

Công văn số 2016-CV/HVCTKV I về việc thông báo kết quả thẩm định và triệu tập học viên học CCLLCT hệ không tập trung K70.B04 Thành ủy Hà Nội, khóa học 2023 - 2025.

Quyết định số 4786-QĐ/HVCTKV I công nhận học viên trúng tuyển đào tạo CCLLCT hệ không tập trung K70.B04 Thành ủy Hà Nội, khóa học 2023 - 2025.

Công văn số 2001-CV/HVCTKV I về việc thông báo kết quả thẩm định và triệu tập học viên học CCLLCT không tập trung K70.B08 tỉnh ủy Nam Định, khóa học 2023 - 2025

Thông báo số 1507-TB/HVCTKV I nghỉ ngày Quốc khánh năm 2023.

Quyết định số 4734-QĐ/HVCTKV I công nhận học viên trúng tuyển đào tạo CCLLCT hệ không tập trung K70.B08 Tỉnh ủy Nam Định, khóa học 2023 - 2025

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970