Thông báo số 1864-TB/HVCTKV I kế hoạch điều chỉnh sinh hoạt chuyên đề lớp CCLLCT K70.B03 Tỉnh ủy Lào Cai bằng hình thức trực tiếp

Thông báo số 1860-TB/HVCTKV I kế hoạch sinh hoạt chuyên đề các hệ lớp CCLLCT bằng hình thức trực tiếp

Thông báo số 1859-TB/HVCTKV I học viên vi phạm quy định, quy chế

Thông báo số 1853-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1852-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Kế hoạch số 1458-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ Bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1; K69.B15 Bộ ngành 1; K69.B16 Bộ ngành 2, khóa học 2022 - 2024

Công văn số 2486-CV/HVCTKV I về việc tổ chức Lễ Bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B04 Tỉnh ủy Hòa Bình, khóa học 2022 - 2024

Kế hoạch số kế hoạch lấy phiếu phản hồi người học (phiếu trực tuyến) tháng 4 năm 2024

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970