Quyết định số 4840-QĐ/HVCTKV I công nhận học viên trúng tuyển đào tạo CCLLCT hệ không tập trung K70.B12 Địa phương 2-23, khóa học 2023 - 2025

Công văn số 2042-CV/HVCTKV I về việc giảng dạy các chuyên đề ngoại khóa lớp CCLLCT hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2024

Công văn số 2041-CV/HVCTKV I về việc triệu tập học viên học CCLLCT hệ không tập trung K70.B09 Tỉnh ủy Cao Bằng, khóa học 2023 - 2025

Thông báo số 1521-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Kế hoạch số 1280-KH/HVCTKV I ngày 05/9/2023 về việc điều chỉnh tổ chức Lễ Khai giảng lớp CCLLCT hệ tập trung năm học 2023-2024.

Kế hoạch số 1277-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ Khai giảng lớp CCLLCT hệ tập trung năm học 2023-2024.

Công văn số 2032-CV/HVCTKV I về việc thông báo kết quả thẩm định danh sách CCLLCT hệ không tập trung năm 2023

Thông báo số 1515-TB/HVCTKV I về việc thu học phí đào tạo các lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 - Bộ ngành 1, K69.B16 - Bộ ngành 2, khóa học 2022 - 2024 (điều chỉnh).

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970