Thông báo số 1276-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung tháng 3 năm 2023

Kế hoạch số 1138-KH/HVCTKV I ngày 27/02/2023 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng, khóa học 2021-2023

Kế hoạch số 1138-KH/HVCTKV I về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Cao Bằng, khóa học 2021-2023

Thông báo số 1268-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1261-TB/HVCTKV I kế hoạch sinh hoạt chuyên đề lớp Hoàn chỉnh CCLLCT K69.C05 bằng hình thức trực tiếp

Thông báo số 1259-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1257-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 1253-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970