Công văn số 2060-CV/HVCTKV I triệu tập học viên CCLLCT hệ không tập trung K70.B12 Địa phương 2-23, khóa học 2023-2025 (đợt 3)

Công văn số 2059-CV/HVCTKV I triệu tập học viên CCLLCT hệ không tập trung K70.B05 Điện Biên, khóa học 2023-2025 (đợt 3)

Thông báo số 1535-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị

Quyết định số 4863-QĐ/HVCTKV I công nhận học viên trúng tuyển đào tạo CCLLCT hệ không tập trung K70.B12 Địa phương 2-23, khóa học 2023 - 2025 (đợt 3)

Quyết định số 4862-QĐ/HVCTKV I công nhận học viên trúng tuyển đào tạo CCLLCT hệ không tập trung K70.B05 tỉnh ủy Điện Biên, khóa học 2023-2025 (Đợt 3).

Công văn số 2048-CV/HVCTKV I về việc triệu tập học viên lớp CCLLCT hệ không tập trung K70.B06 Tỉnh ủy Ninh Bình, khóa học 2023 - 2025

Công văn số 2045-CV/HVCTKV I triệu tập học viên học CCLLCT hệ không tập trung K70.B12 Địa phương 2-23, khóa học 2023-2025

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970