Kế hoạch số 1464-KH/HVCTKV I Kế hoạch hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp các lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa học 2023-2024 (Điều chỉnh lần 1)

Thông báo số 1875-TB/HVCTKV I học viên vi phạm quy định, quy chế

Thông báo số 102-TB/ĐU kiểm điểm đảng viên các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa học 2023-2024

Công văn số 2528-CV/HVCTKV I về việc tổ chức Lễ Bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B11 Tỉnh ủy Thanh Hóa, khóa học 2022 - 2024

Công văn số 2527-CV/HVCTKV I về việc tổ chức Lễ Bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B10 Địa phương 2, khóa học 2022 - 2024

Công văn số 2526-CV/HVCTKV I về việc tổ chức Lễ Bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B06 Tỉnh ủy Nam Định, khóa học 2022 - 2024

Thông báo số 1870-TB/HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch giảng dạy tháng 4 năm 2024 các lớp CCLLCT hệ không tập trung K70, khóa học 2023-2025

Thông báo số 1866-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970