Thông báo số 1301-TB/HVCTKV I kế hoạch sinh hoạt chuyên đề lớp Hoàn chỉnh CCLLCT K69.C02 bằng hình thức trực tiếp

Thông báo số 1300-TB/HVCTKV I kế hoạch lấy phiếu phản hồi người học (phiếu trực tuyến) tháng 3 năm 2023

Thông báo số 1273-TB/HVCTKV I phân công các khoa chuyên môn đưa các lớp CCLLCT hệ tập trung, khóa học 2022 - 2023 đi nghiên cứu thực tế cuối khóa

Thông báo số 1297-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT

Thông báo số 1290-TB/HVCTKV I thu kinh phí phương tiện đi lại phục vụ cán bộ, giảng viên đến giảng dạy làm việc tại lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Lai Châu khóa học 2021-2023

Thông báo số 1285-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT tháng 3 năm 2023

Thông báo số 1278-TB/HVCTKV I kế hoạch sinh hoạt chuyên đề các hệ lớp CCLLCT bằng hình thức trực tiếp

Thông báo số 1277-TB/HVCTKV I kế hoạch học bổ sung lớp CCLLCT hệ tập trung và hệ không tập trung tháng 3 năm 2023

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970