Thông báo số 2856/TB-HVCTKV I về việc thu học phí bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị các Tổng Công ty khóa 2015-2017...

Thông báo số 2854/TB-HVCTKV I về Kế hoạch kiểm tra bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung...

Thông báo số 2840/TB-HVCTKV I về Kế hoạch thực hiện đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT tỉnh Tuyên Quang khóa 2014-2016

Thông báo số 2825/TB-HVCTKV I về kế hoạch tổ chức học bổ sung lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung...

Quyết định 2797/QĐ-HVCTKV I về việc quy định mức thu kinh phí học bổ sung, học lại được tổ chức học ghép vào các lớp cao cấp lý luận chính trị

Quyết định 2797/QĐ-HVCTKV I về việc quy định mức thu kinh phí học bổ sung, học lại được tổ chức học ghép vào các lớp cao cấp lý luận chính trị...

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thông báo bổ sung kế hoạch đào tạo Cao cấp lý luận Chính trị năm học 2015 của tỉnh Hưng Yên...

Thông báo số 2757/TB-HVCTKV I về Kế hoạch kiểm tra bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970