Thông báo số 20/TB-HVCTKV I ngày 17/1/2017 về kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp báo cáo và trao đổi kết quả chuyến đi thực tế của Lớp B1-16

Thông báo số 19/TB-HVCTKV I ngày 17/1/2017 về danh sách học viên các lớp CCLLCT hệ tập trung thực hiện chưa nghiêm túc quy chế, quy định đào tạo

Quyết định số 2289/QĐ-HVCTKV I thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc cho Hội đồng thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 6 năm học 2016 - 2017

Công văn số 960/HVCTKV I ngày 23/12/2016về việc thanh toán kinh phí Hợp đồng đào tạo các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Quyết định số 2095/QĐ-HVCTKV I ngày 7/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học viên lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Yên Bái, ...

Quyết định số 1865/QĐ-HVCTKV I ngày 18/11/2016 về việc thành lập Ban cán sự lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lai Châu, khóa học 2016-2018

Giấy mời toàn thể học viên các lớp CCLLCT hệ tập trung B1, B2, B5, B6, B12, B15, B16, khóa 2016 - 2017 nghe báo cáo chuyên đề "Môt số vấn đề về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam - Thực trạng và ...

Quyết định số 1724/QĐ-HVCTKVI về việc thành lập Ban cán sự lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B18-16, khóa học 2016-2017

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970