Học viện Chính trị khu vực I thông báo về việc thực hiện kế hoạch đánh giá đề án tốt nghiệp của lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Công văn số 559/HVCTKV I ngày 06/9/2016 về việc điều chỉnh kế hoạch đánh giá đề án tốt nghiệp của lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn, khóa 2014-2016

Công văn số 558/HVCTKV I ngày 06/9/2016 về việc điều chỉnh kế hoạch đánh giá đề án tốt nghiệp của lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Thái Bình, khóa 2014 - 2016

Quyết định số 1376/QĐ-HVCTKV I ngày 01/9/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc thành lập Ban cán sự lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B4-16, khóa học 2016 - 2017.

Quyết định 1368/QĐ-HVCTKV I về việc thành lập Ban cán sự lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Lạng Sơn, khóa học 2016 - 2018

Công văn số 207/HVCTKV I về việc quản lý học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị

Thông báo số 350/TB-HVCTKV I ngày 30/8/2016 về kế hoạch tổ chức học bổ sung lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Quyết định số 1349/QĐ-HVCTKV I ngày 29/8/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc thành lập Ban cán sự lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung B1-16, khóa học 2016 - 2017

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970