Quyết định số 431/QĐ-HVCTKV I ngày 27/4/2017 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp Các lớp CCLLCT hệ tập trung B7-16, B8-16, khóa học 2016-2017

Quyết định số 432/QĐ-HVCTKV I ngày 27/4/2017 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp Các lớp CCLLCT hệ tập trung B11-16, B12-16, khóa học ...

Thông báo 175/TB-HVCTKV I ngày 21/4/2017 danh sách thành viên ban cán sự/chi ủy các lớp CCLLCT hệ không tập trung không tham dự họp giao ban ngày 19/4/2017

Hướng dẫn số 170/HD-HVCTKV I ngày 19/04/2017 hướng dẫn cách tính điểm đánh giá rèn luyện học viên cao cấp lý luận chính trị

Công văn số 212/HVCTKV I ngày 17/04/2017 về việc phát hành giáo trình, tài liệu học tập cao cấp lý luận chính trị

Quyết định số 348/QĐ-HVCTKV I ngày 03/04/2017 về việc thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc cho Hội đồng thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 13 năm học 2016-2017

Quyết định số 346/QĐ-HVCTKV I ngày 03/04/2017 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc cho Hội đồng thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ tập trung đợt 12 năm học ...

Quyết định số 260/QĐ-HVCTKV I về việc thành lập Ban cán sự lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên, khóa học 2016-2018

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970