Học viện yêu cầu học viên các lớp CCLLCT-HC hệ tập trung sau khi kết thúc học tập Khối kiến thức thứ tư...

Học viện Chính trị khu vực I thông báo kế hoạch học chuyên đề tự chọn đến các đơn vị, học viên các lớp...

Vận dụng những giá trị trong nội dung tư tưởng chính trị Khổng Tử và tư tưởng chính trị Hàn Phi Tử...

Học viện thông báo kế hoạch kiểm tra bổ sung học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung 2014 - 2015 tháng 01 năm 2015...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970