Thông báo số 232/TB-HVCTKV I ngày 06/6/2017 kế hoạch họp Ban Tổ chức lớp, phổ biến đề án và hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp, thi và bảo vệ đề án tốt nghiệp, bế giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ ...

Công văn số 547/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch học tập chuyên đề bắt buộc lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên, khóa học 2015-2017

Công văn số 530/HVCTKV I về việc thực hiện Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung tỉnh Lào Cai, khóa học 2015-2017

Công văn số 530/HVCTKV I về việc áp dụng số lượng chuyến xe phục vụ 01 khóa đào tạo CCLLCT tổ chức tại địa phương

Công văn số 529/HVCTKV I về việc thực hiện Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung tỉnh Lai Châu, khóa học 2015-2017

Công văn số 520/HVCTKV I ngày 29/5/2017 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa học 2015-2017

Kế hoạch số 213/KH-HVCTKV I tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2016-2017

Kế hoạch số 450/KH-HVCTKV I ngày 17/5/2017 về hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý đào tạo các lớp CCLLCT hệ không tập trung, khóa học 2017-2019

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970