Thông báo số 268/TB-HVCTKV I môn thi tốt nghiệp và danh sách học viên thực hiện đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT tỉnh Nghệ An, khóa 2016-2018

Thông báo số 267/TB-HVCTKV I môn thi tốt nghiệp và danh sách học viên thực hiện đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT tỉnh Ninh Bình, khóa 2016-2018

Thông báo 260/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập lớp CCLLCT Nghệ An 2, khóa học 2016-2018

Công văn số 738/HVCTKV I về việc thực hiện Lễ bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Hà Giang, khóa 2015-2017

Công văn số 701/HVCTKV I về việc thực hiện Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung tỉnh Hòa Bình, khóa học 2015-2017

Công văn đi số 694/HVCTKV I về việc thực hiện bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La, khóa học 2015-2017

Thông báo số 249/TB-HVCTKV I điều chỉnh kế hoạch họp Ban tổ chức lớp, công bố môn thi tốt nghiệp, thi và bảo vệ đề án tốt nghiệp, bế giảng các lớp CCLLCT hệ không tập trung khóa học 2015 - 2017 và ...

Hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 05/05/2017 của Đảng ủy về hướng dẫn đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên khối chi bộ học viên tại Học viện Chính trị khu vực I, năm học 2016-2017

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970