Quyết định số 1048/QĐ-HVCTKV I về việc thành lập Ban cán sự lớp CCLLCT hệ tập trung B3-17, khóa học 2017-2018

Quyết định số 1039/QĐ-HVCTKV I về việc thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng thi kết thúc khối kiến thức các lớp CCLLCT hệ không tập trung đợt 1, năm học 2017 - 2018.

Kế hoạch số 328/KH-HVCTKV I về quản lý giờ tự học tháng 9 năm 2017

Kế hoạch số 327/KH-HVCTKV I về quản lý giờ tự học tháng 8 năm 2017

Công văn số 798 về việc thông báo học viên vi phạm quy định của cơ sở đào tạo

Hướng dẫn số 322/HD-HVCTKV I về tổ chức lớp học thí điểm kết hợp giữa giảng đường và hiện trường

Thông báo số 321/TB-HVCTKV I về môn thi tốt nghiệp và danh sách học viên thực hiện đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT tỉnh Hà Giang, khóa học 2016-2018

Thông báo số 320/TB-HVCTKV I về môn thi tốt nghiệp và danh sách học viên thực hiện đề án tốt nghiệp lớp CCLLCT tỉnh Bắc Giang, khóa học 2016-2018

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970